من و خدایم(دفتر دلتنگی های من ) مهسا هستم، بیش از23 سال از زندگیم در این دنیای خاکی می گذره و زندگیی دارم پر ز خطا و اشتباه! در ذهنم افکاری می گذره که نه بیان اونها راحته و نه درک اون برای هرکس ، فقط همین رو بگم که دنیایی دارم متفاوت! گاهی دلم پر می شه و بینهایت احساس تنهایی می کنم اون وقته که می یام اینجا و بدون حتی لحظه ای اندیشه فقط می نویسم در این وبلاگ فقط چیزهایی که از دهنم می یاد و با دستام بر روی کیبرد فشرده می شه نوشته می شوند. مخاطب خاصی ندارم اما اکثر اوقات تنها شنونده پر حوصله خداوند رو مورد خطاب قرار می دم و این به من آرامشی می ده بینهایت! tag:http://dearmygod.mihanblog.com 2018-12-17T02:04:18+01:00 mihanblog.com باؤ هم اشتباه 2018-11-30T16:31:16+01:00 2018-11-30T16:31:16+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/143 مهسا ... نمی دونم چی شد و از کجا شروع شد ولی حس کردم دوستش دارمخسته شدم از این احساسات یکطرفه...خب اشتباه می کردم احساسی که توی پست آخرش دیدم بی خودی نبود و شک ندارم به همین زودی خبر عقدش رو می شنوم نمی دونم از همون روزای اول دانشگاه شروع شد یا از وقتی فهمیدم دورادور می شناسمش یا وقتی که خواهرم گفت که خونوادش در مودت حرف می زنن و یا ....به هر حال بوجود اومدم ... خیلی وقتا انکاش می کردم خیلی اوقات منتظرش بودم ... خیلی مواقع مقایسه ش کردم با م سرد برخورد کردم تا به این نتیحپجه رسید که با بقیه خوشحال ت خسته شدم از این احساسات یکطرفه...
خب اشتباه می کردم احساسی که توی پست آخرش دیدم بی خودی نبود و شک ندارم به همین زودی خبر عقدش رو می شنوم 
نمی دونم از همون روزای اول دانشگاه شروع شد یا از وقتی فهمیدم دورادور می شناسمش یا وقتی که خواهرم گفت که خونوادش در مودت حرف می زنن و یا ....
به هر حال بوجود اومدم ... خیلی وقتا انکاش می کردم خیلی اوقات منتظرش بودم ... خیلی مواقع مقایسه ش کردم با م سرد برخورد کردم تا به این نتیحپجه رسید که با بقیه خوشحال تر از منه و .....
و باز هم تموم شد تموم رویاهام تموم شد تمام خیال بافی هام تموم شد هرچه رشته بودم ...
باید از این خواب بیرون بیام....
]]>
درست یا اشتباه 2018-06-07T17:05:39+01:00 2018-06-07T17:05:39+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/142 مهسا ... نمی دونم واقعا چقدر درسته یا چقدر اشتباهدیگه اون ذهن تا اون قدر درگیر رو ندارم می خوام در مورد روزه و نماز و این ها بگمیادم می یاد روزهایی رو که از ترس مادر پدرم و جلوی اونها چیزی نمی خوردم و نماز می خوندمنمی دونم کی و از کجا و چطور شد که دیگه این اتفاق مخصوصا برای روزه گرفتن ترک شد.الان روزه می گیرم نماز می خونم (نمی تونم بگم می خونم چون نمی تونم هنوز خیلی چیزها رو درک کنم و راستش هر موقع دیر می شه خیلی سخت از جاش می خونم)اتفاقی و تصمیمی که امسال گرفتم از همه مهم تره که درست باشه نم دیگه اون ذهن تا اون قدر درگیر رو ندارم 
می خوام در مورد روزه و نماز و این ها بگم
یادم می یاد روزهایی رو که از ترس مادر پدرم و جلوی اونها چیزی نمی خوردم و نماز می خوندم
نمی دونم کی و از کجا و چطور شد که دیگه این اتفاق مخصوصا برای روزه گرفتن ترک شد.
الان روزه می گیرم 
نماز می خونم (نمی تونم بگم می خونم چون نمی تونم هنوز خیلی چیزها رو درک کنم و راستش هر موقع دیر می شه خیلی سخت از جاش می خونم)
اتفاقی و تصمیمی که امسال گرفتم از همه مهم تره که درست باشه نمی دونم واقعا درسته یا نه
من امروز روزه نبودم 
عذر شرعی داشتم 
دروغ چرا توی محل شرکت ما تعداد افرادی که روزه می گیرن خیلی خیلی کم تر از روزه خوارهاست
برخلاف هر سال امسال حرمتی هم نگه نمی دارن 
منم امروز روزه نبودم و واقعا بی معنی دونستم که مثل هر سال ادای روزه دارا رو در بیارم 
آخه کیه که ندونه اتفاقی که برای خانوما می یفته؟
واقعا برای همکارای آقای من سوال پیش نمی یاد که چرا من همیشه روزم کل سی روز؟؟؟؟
بماند که باز هم خودمو زدم به کمی مریضی که نمی دونم چقدر موفق بودم 
ولی آخه خدای من وقتی ی روال عادی رو توی بدن من بوجود آوردی که به خاطرش اذیت می شم عصبی می شم کل زندگیم برای چند روز به هم می ریزه و خوب می دونم اگه این طبیعت توی وجود زنانه من نباشه به چه فاجعه ای گرفتار می شم
 ولی باید سکوت کنم و به خودم نیارم که  چی شده حتی روزایی که به این دلیل نمی تونم روزه بگیرم هم باید سکوت کنم و هیچی نگم و خودمو اذیت کنم؟؟؟
خستم خدای من خسته از این بی انصافی هایی که به من یاد دادن و حتی قدرت اندیشیدن رو هم از من گرفتن 
اما می دونی من چه فکری می کنم فکر می کنم همین موردهای کوچیکه که اسلام رو سخت گیر جلوه می ده چیزهایی که ما نمی تونیم درست باهاش کنار بیایم


خدای من  راهدرست فکر کردن رو به من نشون بده


]]>
خدایا 2018-04-17T18:31:20+01:00 2018-04-17T18:31:20+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/141 مهسا ... فردا عقدشه کسی که یه روزی فکر می کردم همه وجودش منمکسی که حتی تمام پسورداش اسم من بود کسی که می گفت نباشی می میرم هر کاری می کنی بکن اما نگو نه خسته شدم از خودم بدم می یاد دوستش داشتم اما حتی نفهمیدم چی شد یکسال گذشت و خلاص خدایا بسه بسه بسه تو رو خدا آخه مگه من پیکار کردم که این همه باید اذیت بشم فردا عقدشه

کسی که یه روزی فکر می کردم همه وجودش منم

کسی که حتی تمام پسورداش اسم من بود

کسی که می گفت نباشی می میرم هر کاری می کنی بکن اما نگو نه

خسته شدم از خودم بدم می یاد

دوستش داشتم اما حتی نفهمیدم چی شد یکسال گذشت و خلاص

خدایا بسه بسه بسه تو رو خدا آخه مگه من پیکار کردم که این همه باید اذیت بشم

]]>
خط قرمز 2018-02-17T19:05:42+01:00 2018-02-17T19:05:42+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/139 مهسا ... آدم باید یه سری خط قرمزایی داشته باشه بین همکار و دوست جمله جالبی بود که امروز از زبان خواهرم شنیدم. البته توی راه هم بهش فکر می کردم.می دونی چی آزارم می ده اینکه اهمیتی که من می دم رو بقیه نمی دن. من دنیام با بقیه متفاوته و این آزارم می دهدوست دارم خودم باشمخود خود خودمچرا دوست دارم خودم رو عصبی نشون بدم عصبی که نمی شه گفت بی چارهمی خوام خودم باشمکمی متفاوت از همیشهدارم افسردگی می گیرممثل روز برام روشنهته این راه دیووونگیه آدم باید یه سری خط قرمزایی داشته باشه بین همکار و دوست

جمله جالبی بود که امروز از زبان خواهرم شنیدم.

البته توی راه هم بهش فکر می کردم.

می دونی چی آزارم می ده اینکه اهمیتی که من می دم رو بقیه نمی دن.

من دنیام با بقیه متفاوته و این آزارم می ده

دوست دارم خودم باشم

خود خود خودم

چرا دوست دارم خودم رو عصبی نشون بدم

عصبی که نمی شه گفت بی چاره

می خوام خودم باشم

کمی متفاوت از همیشه

دارم افسردگی می گیرم

مثل روز برام روشنه

ته این راه دیووونگیه

]]>
دروغ 2018-02-05T20:05:50+01:00 2018-02-05T20:05:50+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/138 مهسا ... واقعا حس بدی دارمنمی دونم چرا و از کجا شروع شد اما دوست دارم رویابافی کنم و با رویابافی هام سعی کنم بقیه افراد بهم توجه کننهمشون سرچشمه میگیرن از واقعیتی اما به ماهیتش نگاه می کنی اصلا واقعیتی در کار نیستشید از نیاز سرچشمه می شهشاید کمبود اعتماد به نفسشاید هم نه بدتر از همه اینا یعنی من مرضیمتوی این دفتر دروغی نگفتممیدونی بدیش چیه ؟ اینه که همه فکر می کنن من فرشتم.. البته خودم باعث این موضوع شدمکاش لااقل تو منو ببخشی واقعا حس بدی دارم

نمی دونم چرا و از کجا شروع شد

اما دوست دارم رویابافی کنم و با رویابافی هام سعی کنم بقیه افراد بهم توجه کنن

همشون سرچشمه میگیرن از واقعیتی اما به ماهیتش نگاه می کنی اصلا واقعیتی در کار نیست

شید از نیاز سرچشمه می شه

شاید کمبود اعتماد به نفس

شاید هم نه بدتر از همه اینا یعنی من مرضیم

توی این دفتر دروغی نگفتم

میدونی بدیش چیه ؟ اینه که همه فکر می کنن من فرشتم.. البته خودم باعث این موضوع شدم

کاش لااقل تو منو ببخشی]]>
رفتار نادرست 2017-12-31T20:09:54+01:00 2017-12-31T20:09:54+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/137 مهسا ... وقتی خودم رو می برم تو ذره بین ، رفتارای نادرستم بینهایت بیشتر از رفتارهای درستیه که دارم، دیگه واقعا خسته شدم از دست خودم، خیلی خونسرد و درونم خیلی نقض ها دارم، باید کمکم کنی درستش کنم، شرکت یا رب... نباید ناراحت شد 2017-12-29T20:12:26+01:00 2017-12-29T20:12:26+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/136 مهسا ... همیشه وقتی فکر می کنم هر کاری از دستم بر اومده برای هر کی تونستم انجام دادم چه دوست چه غریبه ، چه همکار اما بعدش یعنی همیشه بعدش یه  احساس بد دارم این احساس که بقیه ازت سو استفاده می کنن اصلا حس خوبی نیست.برا همینه که همیشه حس می کنم تنهام بهترین دوستم و هم اتاقی دوران خابگاهم وقتی یه چیز کوچک ازش خواستم بهم گفت خودت می تونی انجامش بدی... چه شب هایی که تا دیر وقت بیدار موندم که پروژه ای که نمی تونست جواب بگیره رو براش به جواب برسونم کاری که اصلا به من مربوط نبود.دوست قدیمیم وقی ازدواج همیشه وقتی فکر می کنم هر کاری از دستم بر اومده برای هر کی تونستم انجام دادم

چه دوست چه غریبه ، چه همکار

اما بعدش یعنی همیشه بعدش یه  احساس بد دارم

این احساس که بقیه ازت سو استفاده می کنن اصلا حس خوبی نیست.

برا همینه که همیشه حس می کنم تنهام

بهترین دوستم و هم اتاقی دوران خابگاهم وقتی یه چیز کوچک ازش خواستم بهم گفت خودت می تونی انجامش بدی... چه شب هایی که تا دیر وقت بیدار موندم که پروژه ای که نمی تونست جواب بگیره رو براش به جواب برسونم کاری که اصلا به من مربوط نبود.

دوست قدیمیم وقی ازدواج کرد یادش رفت که منی هم هست. و هر بار که دلم براش تنگ می شه و بهش زنگ می زنم فقط اعتراف می کنه که چقدر می معرفته...

بهترین دوستای دوران دبیرستانم که با هم دیگه به سه تفنگ دار معروف بودیم دقیقا وقتی یادی از من می کنن که کاری داشته باشن و نه من بروی خودم می یارم نه اونها ...

دوست دوران راهنماییم که حتی تا دانشگاه هم با هم بودیم با وجود اینکه همیشه سفارشش رو می کنم که داداشم مجانی کارش رو راه بندازه، تا برنامه ای دارن و من هم اعلام می کنم که می یام یه جوری به هم میزنه که واقعا حالم از خودم بهم می خوره.. نا گفته نماند که فقط مواقعی یادی از من می کنه که با داداشم کار داره و چه قدر بعدش احساس حقارت می کنم...

همکارام که بیش از همه کار راه اندازشون من بودم، جاشون وایسادم هزارتا کار رو با هم انجام دادم که فشاری روشون نباشه و ... و هیچ وقت یادم نمی یاد تو دورهمی هاشون دعوت شده باشم فقط نصیب من عکسایی می شه که تو گروهی فرستاده می شه که من تنها کسی هستم که خبری از این دورهمی هم نداره... هر چند واقعا دوست ندارم تو جمعشون باشم و اگه بخوام رو راست باشم با خودم اگرم دعوت بشم واقعا بهونه ای گیر می یارم که نرم ولی با خودم می گم چی فکر می کنن در مورد من که حتی حاضر نیستن یه دعوت خشک و خالی هم کنن

اینا همش دردای عمیقیه که من هر روزه با خودم حملش می کنم و واقعا نمی دونم آیا حق این رو دارم به خاطر این موردا ناراحت بشم یا نه ... با خودم می گم این که تو صافی و رو راست حماقت خودته و بقیه هم بدشون نمی یاد یکی باشه که اینجوری بیگاری بکشن ازش و تا وقتی که تا این حد احمقی حق ناراحت شدن نداری  و خلاص


]]>
سولماز 2017-12-03T18:55:58+01:00 2017-12-03T18:55:58+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/135 مهسا ... سوم دبستان بدیم که اومد به مدرسه مون ..تنها نبود با دو تا از دوستاش بوداصلا یادم نمی یاد چ شد و چجوری شد اما شدیم بهترین دوست هم ...هر روز باید به یه بهونه ای زنگ می زدم بهشامکان نداشت یه روز زنگ نزنم ها هر روز زنگ می زدم به بهونه های مختلف یه بهونه ی ثابت هم داشتم مشق چی داشتیم؟!!چه روزهای خوبی بود چه حسودی ها که نمی کردم به دوستی های قدیمی سولماز رفتیم راهنمایی سولماز به زور باباش رو راضی کرد بیاد مدرسه ای که من بودمسال اول به خوبی گذشت سال دوم بابام مجبورم کرد امتحان ورودی یکی از مدرسه سوم دبستان بدیم که اومد به مدرسه مون ..

تنها نبود با دو تا از دوستاش بود

اصلا یادم نمی یاد چ شد و چجوری شد اما شدیم بهترین دوست هم ...

هر روز باید به یه بهونه ای زنگ می زدم بهش

امکان نداشت یه روز زنگ نزنم ها هر روز زنگ می زدم به بهونه های مختلف یه بهونه ی ثابت هم داشتم مشق چی داشتیم؟!!

چه روزهای خوبی بود

چه حسودی ها که نمی کردم به دوستی های قدیمی سولماز

رفتیم راهنمایی سولماز به زور باباش رو راضی کرد بیاد مدرسه ای که من بودم

سال اول به خوبی گذشت

سال دوم بابام مجبورم کرد امتحان ورودی یکی از مدرسه های خوب رو بدم 

واای خدای من هر چی سعی کردم سولماز رو خبر کنم نشد نمی دونم رفته بودن بودن مسافرت یا ... ولی نشد... وقتی نتیجه ها اومد و قبول شده بودم جرات اینو نداشتم بهش بگم گفتم بذار زمان بگذره بذار مدرسه ها شروع بشه

و هرگز فراموش نمی کنم روز اول مدرسه اون سال رو 

صدای سولماز و گریه هاش پشت تلفن .. من چی کار کرده بودم با دوستیمون؟

و به همین سادگی تموم شد دوستی چهار ساله مون

بعد از اون ماجرا دوبار دیگه دیدمش (ناگفته نمونه که یکبارش همین چند وقت پیش بود) و با خودم فکر می کنم چه زلال بود اون دوستی که من گند زدم با تمام وجودم بهش که با وجود تموم بدی هایی که کردم هنوز بوی خوبی و پاکی می ده و حتی شده ی اسم توی دفترجه تلفن گوشی موبایلم که گهگاهی یه نگاهی بهش می کنم همچنان با بی رحمی تمام، تمام خاطرات رو مرور می کنم با تمام اشکهای حلقه زده توی چشمم لبخندی می زنم و از روی اسمش می رم کنار.

]]>
رسالت 2017-11-17T16:11:43+01:00 2017-11-17T16:11:43+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/134 مهسا ... الآن هستم همچنان هستم اما آیا تا چند دقیقه ی بعد هم هستم؟حس بدی دارم می دونی بیشترش به خاطر اینه که با هیچ و پوچ دارم زندگی می کنم نگرانم نگرانم فرصتم تموم بشه و همچنان هیچ کاری رو انجام ندم من که شک ندارم یا بهتره بگم که شک نداشتم که بی دلیل نیومدم این دنیا پس چرا با خواب و افکار بیهوده و احساس نیاز پوچ وقت تلف می کنم؟؟؟؟رسالت من چیه توی این دنیا؟بیهوده نیومدم که ساده بگذرم از هرچیزیپر از گناهم و باید و باید و باید جبران کنم تمام این دل نگرانی ها رودرسی که باید از بم می گرفتم رو امروز شای الآن هستم

همچنان هستم

اما آیا تا چند دقیقه ی بعد هم هستم؟

حس بدی دارم

می دونی بیشترش به خاطر اینه که با هیچ و پوچ دارم زندگی می کنم

نگرانم

نگرانم فرصتم تموم بشه و همچنان هیچ کاری رو انجام ندم

من که شک ندارم یا بهتره بگم که شک نداشتم که بی دلیل نیومدم این دنیا

پس چرا با خواب و افکار بیهوده و احساس نیاز پوچ وقت تلف می کنم؟؟؟؟

رسالت من چیه توی این دنیا؟

بیهوده نیومدم که ساده بگذرم از هرچیزی

پر از گناهم و باید و باید و باید جبران کنم تمام این دل نگرانی ها رو

درسی که باید از بم می گرفتم رو امروز شاید از سر پل ذهاب گرفتم

اما آیا این درس درس عبرتی باشه برای من و امسال من باید صبر کرد و دید.

الهی به داد این بندگان خودت برس و بهشون صبر عطا کن تا تاب بیارن این مصیبت بزرگ رو

آمین

]]>
اشتباه 2017-10-17T17:48:27+01:00 2017-10-17T17:48:27+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/133 مهسا ... نمی خوام اشتباه کنم اما دیگه خسته شدمحتی نمی دونم چی بگم کمکم کن نمی خوام اشتباه کنم اما دیگه خسته شدم

حتی نمی دونم چی بگم

کمکم کن

]]>
خستگی 2017-10-08T17:58:19+01:00 2017-10-08T17:58:19+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/132 مهسا ... دیگه نمی دونم چی باید بگم خستم کلی انجام نداده دارمکلی نماز نخونده دارماز صبح تا شب لهمحتی نوشتنمم هم نمی یاددیگه چی بگم والا وقتی نماز نمی خونم می دونم که ندارمت و وقتی خودمو راضی می کنم که نشد بخونم مطمئنم که ندارمت حتی نمی دونم چی دارم می گم دیگه نمی دونم چی باید بگم

خستم

کلی انجام نداده دارم

کلی نماز نخونده دارم

از صبح تا شب لهم

حتی نوشتنمم هم نمی یاد

دیگه چی بگم والا

وقتی نماز نمی خونم می دونم که ندارمت و وقتی خودمو راضی می کنم که نشد بخونم مطمئنم که ندارمت

حتی نمی دونم چی دارم می گم


]]>
تصمیمات تازه 2017-09-12T18:53:27+01:00 2017-09-12T18:53:27+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/131 مهسا ... کمی خستم درسته اما ذهنم داره کمی درگیر می شه به عنوان اولین ها امروز داشتم به نظام مهندسی فک می کردمداشتم فکر می کردم اگه نظام مهندسی رو نگیرم مثل این می مونه که شش سال عمرم رو توی دانشگاه ها تلف کردم باید تصمیمات تازه بگیرمکمی خستم می دونم اما اگر یه برنامه ی درست داشته باشم موفق می شم شک ندارم پس باید برنامه ی درستی بچینم و با برنامه برم جلو کمکم که میکنیبسم الله...:) کمی خستم درسته اما ذهنم داره کمی درگیر می شه

به عنوان اولین ها امروز داشتم به نظام مهندسی فک می کردم

داشتم فکر می کردم اگه نظام مهندسی رو نگیرم مثل این می مونه که شش سال عمرم رو توی دانشگاه ها تلف کردم

باید تصمیمات تازه بگیرم

کمی خستم می دونم اما اگر یه برنامه ی درست داشته باشم موفق می شم شک ندارم

پس باید برنامه ی درستی بچینم و با برنامه برم جلو

کمکم که میکنی

بسم الله...

:)

]]>
سارا و آیدا 2017-09-11T18:03:03+01:00 2017-09-11T18:03:03+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/130 مهسا ... امروز زبان رو گذاشتم کنارجاش رفتم سینمااحتیاج داشتمداستان سارا و آیدا روایت دو دوست صمیمی ...باز هم روایت یک بدبختی و صدالبته بدبختی هایی که توی این فیلم پیش اومد اکثرا به خاطر یه بی فکریه بزرگ بود.این فیلم شاید تو اون تریب فیلمهایی که من می پسندم نبود اما یه درس بزرگ داشت: درست برو جلوو یا اعتماد نکن و  اینکه هیچکی عاشق چشم و ابروی تو نیست پس حواست به حرف های دیگران باشهمی دونم هنوز خستم سینما شده بخش کوچکی از تفریحات من امروز از چیزایی حرف زدم و خرفهایی زدم که نباید می زدم پس اگر به امروز زبان رو گذاشتم کنار

جاش رفتم سینما

احتیاج داشتم

داستان سارا و آیدا روایت دو دوست صمیمی ...

باز هم روایت یک بدبختی و صدالبته بدبختی هایی که توی این فیلم پیش اومد اکثرا به خاطر یه بی فکریه بزرگ بود.

این فیلم شاید تو اون تریب فیلمهایی که من می پسندم نبود اما یه درس بزرگ داشت: درست برو جلو

و یا اعتماد نکن

و  اینکه هیچکی عاشق چشم و ابروی تو نیست پس حواست به حرف های دیگران باشه

می دونم هنوز خستم

سینما شده بخش کوچکی از تفریحات من

امروز از چیزایی حرف زدم و خرفهایی زدم که نباید می زدم

پس اگر به امروزم فکر کنم بیش از اینکه درست پیش رفته باشم اشتباه رفتم

فردا باید از نوع تلاش کنم

از اول

اول از همه فردا جلسه ای هست که می تونه به من کمک کنه پس از دستش نمی دم به هیچ وجه

فکر می کنم زیادی پر حرفی کردم


]]>
برنامه 2017-09-10T18:49:14+01:00 2017-09-10T18:49:14+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/129 مهسا ... نمی دونم واقعا ترس چیز خوبیه یا نه ولی احتمالا می تونه مفید باشه لااقل محتاط تر برخورد می کنیمی ترسم از اینکه بمیرم و به هدفی که همیشه دنبالش بودم نرسم هدف که نمی تونم بگم آخه هنوز پیداش نکردم کمی گیجم اما ندایی درون من می گه من برای پوچ ساخته نشدم من هدفی دارم گاهی اوقات می ترسم دیر شده باشه اما باید هدفم رو پیدا کنم نمی دونم ولی یه برنامه ریختم برای IELTS نمی دونم به چه کارم می تونه بیاد ولی می خوام روش کار کنم می خوام مدرکم رو بگیرم بعدش باید فکر کنم این مدرک به چه کارم می یادباید دقیق نمی دونم واقعا ترس چیز خوبیه یا نه

ولی احتمالا می تونه مفید باشه

لااقل محتاط تر برخورد می کنی

می ترسم از اینکه بمیرم و به هدفی که همیشه دنبالش بودم نرسم

هدف که نمی تونم بگم آخه هنوز پیداش نکردم

کمی گیجم

اما ندایی درون من می گه من برای پوچ ساخته نشدم

من هدفی دارم

گاهی اوقات می ترسم دیر شده باشه

اما باید هدفم رو پیدا کنم

نمی دونم ولی یه برنامه ریختم برای IELTS نمی دونم به چه کارم می تونه بیاد ولی می خوام روش کار کنم

می خوام مدرکم رو بگیرم

بعدش باید فکر کنم این مدرک به چه کارم می یاد

باید دقیق تر کتاب بخونم

باید کمی هم به فکر آیندم باشم

اگر موقعیت خوبیی داشته باشم ازدواج می کنم

یکی از مهم ترین آرزوهایی که دارم و همیشه داشتم و خواهم داشت اینه که مادر باشم

نمی دونم با این همه اشتباهاتی که هی داره تکرار می شه و امیدوارم دیگه نشه می تونم چنین فرصتی داشته باشم یا نه

پنج سال زاده ولی می خوام به این فکر کنم که سال  بعد این موقع دارم چیکار می کنم

روش فکر می کنم

حتما فکر می کنم
]]>
دلگیرم 2017-07-10T19:35:48+01:00 2017-07-10T19:35:48+01:00 tag:http://dearmygod.mihanblog.com/post/128 مهسا ... خیلی دلگیرم نمی دونم یا نه بهتره بگم می دونم همیشه پرفکت بودن عالی نیستاز دست خودم عصبیم امروز با مادرم رفتار درستی نداشتمچجوری می شه پرفکت بود و خوب نبود؟من امروز خوب نبودم با مادرم خوب نبودمنمی گم باید ساده بود نه! باید خوب بود..باید محکم راه رفت باید محکم ایستاد باید محکم حرف زد ... خیلی دلگیرم

نمی دونم

یا نه بهتره بگم می دونم

همیشه پرفکت بودن عالی نیست

از دست خودم عصبیم

امروز با مادرم رفتار درستی نداشتم

چجوری می شه پرفکت بود و خوب نبود؟

من امروز خوب نبودم با مادرم خوب نبودم

نمی گم باید ساده بود نه! باید خوب بود..

باید محکم راه رفت باید محکم ایستاد باید محکم حرف زد ...

]]>