تبلیغات
من و خدایم(دفتر دلتنگی های من ) - تاییدیه
 
من و خدایم(دفتر دلتنگی های من )
شنبه 2 دی 1391 :: مهسا ...

منتظر تاییدیه ماندن آن هم 2 ماه بسیار سخت است ..

تازه اکنون می گویند تاییدیه عمومی آمده است تاییدیه علمی مانده !!

خوب آقا جان من اگرقراراست تایید نکنی عمرما را بیهوده تلف نکن!

اگر تاییدیه علمی نشود چه ؟!

از دست دادن کلی وقت ؟ کلی زندگی؟

خدای من با خود می اندیشم تایید نشدن بعد از دو ماه تا این اندازه کلافه ام می کند !

اگر بعد از یک عمرتاییدم نکنی چه کنم؟؟

در اینجا این که تاییدم نکنند درصدی ناچیز است !

اما من در این نزدیک 23 سال هیچ برای تایید شدن تلاش نکردم و هر روزم بدتر از دیروز بوده ...

زین پس تلاشم را روز افزون می کنم برای تایید شدن از جانب خود به تو قول می دهم این را نیز بر روی تمام قول های انجام نداده ام بگذار اما به من یاد آوری کن که بتوانم اجرا کنم